Początki powstawania tego obiektu to rok 1883, była trzecim tego typu obiektem w Polsce i prawdopodobnie piątą cementownią na świecie w tym okresie.
Cementownia Szczakowa była najnowocześniejsza w europie cement eksportowano do Azji, Ameryki Południowej, oraz do państw Europejskich.
Cementownia zajmowała się także wypalaniem dolomitu z pobliskiego kamieniołomu, który miał zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.
Cementownia przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do rozwoju okolicy dzięki niej powstała szkoła oraz osiedle pracownicze, które do dziś jest zamieszkiwane.

W połowie lat 70 produkcja zaczęła spadać, przestarzała technologia, oraz wpływ na środowisko, przyczyniły się do zaprzestania produkcji.
W roku 1980 Cementownia Szczakowa została zlikwidowana.


Źródło











Plener z 21.11.2009 z udziałem: Marzar, MaSCott









Nick:



Komentarze:

20.02.2011, 22:36 :: 195.211.10.72
Mascot
Dobre miejsce, dobry plener, dobre foty !
Dobrze jest .. Men :D !


:Strona główna:




Miejsca odwiedzone

Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu
Biurowiec
Browar
Browar Przybysławice
Cementownia Grodziec
Cementownia Szczakowa
EC Szombierki
Elewatory Zbożowe
Energetyk
Fliegerhorst Neudorf O/S
Herbapol
Huta Laura
Huta Szkła "Kara"
Huta Szkła
Huta Uthemann
Izolacja
Koksownia Kościuszko
Komisariat policji
Kozubnik
KWK
KWK Gliwice
KWK Jowisz
KWK Kleofas
KWK Paryż
KWK Rozbark
KWK Sosnowiec
KWK Thorez
Liban
Lokomotywownia
Magazyny wojskowe
Metalchem
NZC
Organika
OŻK
Papiernia Pabianice
Papiernia Kalety
Politex
Prefabet Kraków
Przędzalnia czesankowa "Wełnopol"
Siarkopol
Szamotownia
Szpital psychiatryczny
Szpital Stalownik
Stary w Chrzanowie
Szpital w Nowym Targu
Walcownia
Wielkie Piece
Wieże ciśnień
Więzienie
Zakłady chemiczne
Zakład Przerobu Tworzyw Sztucznych
Zakłady włókien chemicznych "Wistom"

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.