Dla wioski początkiem „nowej epoki“ stał się rok 1828. Arcybiskup ołomuniecki, arcyksiążę Rudolf Habsburg, za namową wiedeńskiego profesora F. X. Riepla, zdecydował się wybudować w Witkowiach pierwszy piec pudlarski do uszlachetniania surówki żelaza. Było to pierwsze tego typu urządzenie w monarchii austrowęgierskiej. Do tej tzw. „Huty Rudolfa“ dobudowywano następnie kolejne zakłady. W latach 1836 oraz 1838 wyrosły dwa pierwsze wysokie piece koksownicze, do kompleksu przemysłowego przyłączono kopalnie rudy i węgla. W roku 1843 właścicielem huty został Salomon Mayer z rodu Rothschildów. Przy pomocy europejskiej sławy ekspertów do spraw hutnictwa wybudowano jeden z najnowocześniejszych zakładów hutniczych w ówczesnej Europie.


Źródło 
  

   


 Plener z 21.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Myszograf, Frustra
Plener z 29.08.2010 z udziałem: Her Burczyk, Marzar, Aomon, Konrad, Kobieta 1 - Patrycja, Kobieta 2 - Aneta, Dorota, Luba Her Burczyka

Nick:Komentarze:


:Strona główna:
Miejsca odwiedzone

Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu
Biurowiec
Browar
Browar Przybysławice
Cementownia Grodziec
Cementownia Szczakowa
EC Szombierki
Elewatory Zbożowe
Energetyk
Fliegerhorst Neudorf O/S
Herbapol
Huta Laura
Huta Szkła "Kara"
Huta Szkła
Huta Uthemann
Izolacja
Koksownia Kościuszko
Komisariat policji
Kozubnik
KWK
KWK Gliwice
KWK Jowisz
KWK Kleofas
KWK Paryż
KWK Rozbark
KWK Sosnowiec
KWK Thorez
Liban
Lokomotywownia
Magazyny wojskowe
Metalchem
NZC
Organika
OŻK
Papiernia Pabianice
Papiernia Kalety
Politex
Prefabet Kraków
Przędzalnia czesankowa "Wełnopol"
Siarkopol
Szamotownia
Szpital psychiatryczny
Szpital Stalownik
Stary w Chrzanowie
Szpital w Nowym Targu
Walcownia
Wielkie Piece
Wieże ciśnień
Więzienie
Zakłady chemiczne
Zakład Przerobu Tworzyw Sztucznych
Zakłady włókien chemicznych "Wistom"

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.