Wieża ciśnień w Zabrzu
Wieża ciśnień w Zabrzu, zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego, wzniesiona w 1909 r. Zaprojektowana przez architekta Augusta Kinda oraz radcę budowlanego Friedricha Loose. Monumentalny obiekt nie mający odpowiednika na obszarze Polski. Wieża o wysokości 46 m, której zasadniczą konstrukcję stanowi 8 filarów na ośmioboku foremnym oraz filar centralny. Zbiornik przykryty dachem mansardowym, zwieńczonym latarnią. W partii dolnej trzy kondygnacje użytkowe mieszczące pierwotnie biura oraz mieszkania.

Obecnie wieża ciśnień wyłączona z eksploatacji, oczekująca na adaptację.ŹródłoPlener z 06.01.2011 z udziałem: FrustraLink Komentarze (1)
Zakłady chemiczne


Huta Laura


KWK Kleofas


Baza rakietowa


Walcownia


Politex


KWK Paryż

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.