W 1878 roku Henryk Dietel, niemiecki przemysłowiec, współwłaściciel przędzalni w Saksonii przybywa wraz z żoną do Sosnowca. Zapewne wysokie cła nakładane przez władze rosyjskie na towary sprowadzane z Niemiec oraz bliskie sąsiedztwo linii kolejowej sprawiają, że rozpoczyna budowę przędzalni czesankowej właśnie w tym mieście. Dysponując sporym kapitałem i doświadczeniem uruchamia przędzalnię rok później, w roku 1879. Jest to pierwsza przędzalnia w Królestwie Polskim. Na przełomie wieków fabryka Dietla zatrudnia już 2000 robotników. Działalność przemysłowca powoduje duże uprzemysłowienie i rozwój ówczesnej wsi Sosnowiec, która w 1902 roku staje się miastem. Po śmierci założyciela (w 1911 roku) fabryką zarządzają jego synowie, jednak czasy świetności przędzalni kończą się wraz z I wojną światową. Po wojnie, w 1920 roku fabryka uruchomiona zostaje ponownie jednakże już na mniejszą skalę. W styczniu 1945 roku Dietlowie muszą opuścić swój życiowy dorobek, bowiem w niedługiej przyszłości zostaje on znacjonalizowany pod nazwą Politex. W 1993 roku Politex upada, budynki przędzalni trafiają do rąk prywatnych właścicieli. Z roku na rok stają się ruiną..Źródło


Plener z 26.03.2011 z udziałem: Her Burczyk, MaScott


Nick:Komentarze:


:Strona główna:
Miejsca odwiedzone

Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu
Biurowiec
Browar
Browar Przybysławice
Cementownia Grodziec
Cementownia Szczakowa
EC Szombierki
Elewatory Zbożowe
Energetyk
Fliegerhorst Neudorf O/S
Herbapol
Huta Laura
Huta Szkła "Kara"
Huta Szkła
Huta Uthemann
Izolacja
Koksownia Kościuszko
Komisariat policji
Kozubnik
KWK
KWK Gliwice
KWK Jowisz
KWK Kleofas
KWK Paryż
KWK Rozbark
KWK Sosnowiec
KWK Thorez
Liban
Lokomotywownia
Magazyny wojskowe
Metalchem
NZC
Organika
OŻK
Papiernia Pabianice
Papiernia Kalety
Politex
Prefabet Kraków
Przędzalnia czesankowa "Wełnopol"
Siarkopol
Szamotownia
Szpital psychiatryczny
Szpital Stalownik
Stary w Chrzanowie
Szpital w Nowym Targu
Walcownia
Wielkie Piece
Wieże ciśnień
Więzienie
Zakłady chemiczne
Zakład Przerobu Tworzyw Sztucznych
Zakłady włókien chemicznych "Wistom"

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.